• <span style= مدیریت سازمان">

  ITSM در سازمان فرآیند ارجاع کار رو تسهیل می کند. ارجاع کار به کارمندان به تناسب ظرفیت و توانایی آنها در پیشرفت سازمان بسیار موثر است. البته مهم است که در فرآیند ارجاع کار، توضیح وظایف و اختیارات لازم نیز به شخص داده شود. علاوه بر این، همه کارها در زمان مقرر انجام می شوند؛ زیرا در زمان ارجاع اولویت انجام کار و زمان تحویل برای شخص مشخص می شود.

  مدیریت سازمان
 • <span style= تیکت های پشتیبانی">

  قابلیت ارسال تیکت در ITSM روند پشتیبانی و پیگیری را بسیار آسان می کند. پشتیبانی بخش مهمی از ارائه خدمات فناوری اطلاعات است که در ITSM جهت بهره وری بیشتر، به صورت اتوماتیک پیاده سازی شده است. همچنین شخص باز کننده تیکت می تواند روند و زمان پاسخگویی را مشاهده کرده و در رابطه با پشتیبانی دریافت شده نظر خود را به اطلاع مدیران برساند.

  تیکت های پشتیبانی
 • <span style= اعلان های فوری">

  امکان یادآوری رخدادها در ITSM، قابلیت مفیدی برای مدیران و کارمندان پرمشغله است. یک سیستم ارائه خدمات فناوری اطلاعات باید از قابلیت یادآوری روندهای به تاخیر افتاده یا مشاهده نشده برخوردار باشد.
  این امکان همچنین در موارد پشتیبانی فوری مسئله بسیار مهمی است که در ITSM به بهترین شکل پیاده سازی شده است.

  اعلان های فوری

سازمان شما چه مشکلاتی دارد؟


مشکل زمانبندی ...؟
ناهماهنگی در تقسیم کار ...؟
ناتمام مانددن کارها ...؟
پیچیدگی در اجرای فرآیندها ...؟
مشکل در سنجش بهره وری کارکنان ...؟
به تاخیر افتادن کارها ...؟
حواس پرتی و فراموش کردن کارها ...؟
ناتوانی در شناسایی گلوگاه های سازمان ...؟مشکلات سازمان را چه جوری حل کنیم ؟؟!!

ITSM راه حل شماست !!

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM)، مهارت اجرا، مدیریت و تحویل خدمات فناوری اطلاعات برای برطرف کردن نیازهای سازمان است.
وظیفه ITSM کسب اطمینان از به کارگیری مناسب افراد، فرآیندها، و فناوری برای ارزش آفرینی است.
به عبارتی دیگر:


ITSM هنر اجرای کسب و کار است.

ویژگی های کلیدی ITSM


ITSM یک نرم افزار مبتنی بر ابر (cloud-based) است که از CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) نیز پشتیبانی می کند.


هدف عمده ITSM یکپارچه سازی سازمان با انجام مجموعه فعالیت های هدفمند (فرآیندها) در راستای تأمین خواسته های مشخص است.


شالوده اصلی فعالیت ها در ITSM، تیکت است


فرآیندها در ITSM به 2 روش سیستمی و دستی (ارجاعات) انجام می پذیرند. ارجاعات اگر به نحو صحیحی انجام شوند زمینه پیشرفت سازمان را مهیا می سازند.

ارجاع خوب، شامل ویژگی های زیر است: • آگاهی نسبت به ظرفیت و توانایی فرد گیرنده کار
 • توجیه گیرنده کار
 • کار همراه با مسئولیت

 • نظارت بر انجام کار
 • زمانبندی دقیق
 • نتیجه گیری از روند ارجاع


مشاهده روند ارجاعات

طراحی و پیاده سازی ITSM بر مبنای استاندارد ITIL است.

از طریق لینک روبرو دموی نرم افزار را مشاهده نمایید:

جهت ورود به سیستم می توانید به دو صورت مدیر سازمان و کاربر امکانات را مشاهده و مقایسه کنید. در صورت نیاز می توانید از راهنمای نرم افزار نیز کمک بگیرید.